STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE W KALETACH

 

Kontakt

  Siedziba Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Kaletach:
          
          42 - 660 Kalety - Drutarnia

          ul. Koszęcińska 23

          REGON  240630442
   
          NR KRS  0000279377

Adres emial: poczta@ssk.p9.pl